home
Home  » Jean-Paul Claes (Malpertuus)

De leden van de vzw en het personeel van Het Stadsmus betreuren het overlijden van Jean-Paul Claes, erfgoedkoning van Malpertuus. Hij overleed op 29 maart 2012 na een acuut hartfalen. Wij wensen de familie onze innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke momenten.

Malpertuus 

Uit de inzendingen van Malpertuus kozen Het Stadsmus en de Erfgoedcel voor de inzending van Jean-Paul Claes: een veldaltaar.
Je kan het veldaltaar van 12 juni tot 17 juli 2011 bewonderen in Het Stadsmus.

Jean-Paul_Claes,_erfgoedkoning_van_Malpertuus

Dit is zijn verhaal.

Het veldaltaar kwam in het bezit van Jean-Paul Claes toen hij in 1972-1974, zo’n 40 jaar geleden, zijn auto wou verkopen aan een opkoper in Hechtel-Eksel. De opkoper had op dat moment niet genoeg contant geld bij de hand en als een stuk van de aanbetaling mocht Jean-Paul een meubel kiezen uit de schuur van de opkoper. Hij koos dit veldaltaar, voor een waarde van toen 3.000 frank. Volgens de opkoper kwam het uit een schuur in Wimmertingen in Hasselt en zou het dateren uit het einde van de 18de eeuw, de periode van de Franse bezetting en de Boerenkrijg.

Het veldaltaar is 150 cm hoog op 70 cm breed en 45 cm diep. Het is een soort tafeltje in donkerbruin hout met een opklapbaar element en een kastje, versierd met gesculpteerde symbolen en een figuur. In het kastje, waarschijnlijk het tabernakel, past een kelk. Op twee plaatsen – in het hout voor het kastje en boven op het kastje – zijn ringen te zien van een voorwerp, vermoedelijk van de kelk die daar gestaan heeft.

Op het veldaltaar zijn geen christelijke symbolen te vinden. In de gesculpteerde bloemen zijn wel kruisjes verwerkt. Op het kastje staat een figuur (Jezus?) met een Phrygische muts. De Phrygische muts is een zacht kegelvormig hoofddeksel waarvan de top naar voren wijst en wat naar beneden valt. De Jacobijnen droegen deze muts tijdens de Franse revolutie als symbool van hun vrijheidszin. Tot op de dag van vandaag wordt het nationale vrijheidssymbool van Frankrijk, Marianne, afgebeeld met een Phrygische muts op. Kreeg de figuur op het veldaltaar deze muts op om geen argwaan te wekken in tijden van een sterke antikerkelijke politiek?

De nodige aanwijzingen voor de authenticiteit van dit veldaltaar zijn er. Verder kunsthistorisch onderzoek zal nu moeten uitwijzen of dit verhaal ook werkelijk klopt.

Reageer op dit verhaal...

banner