home
Home  » Wijken  » Ter Hilst  » Ik ben kandidaat!

Cabinekoffer 

Ik heb thuis een cabinekoffer van mijn overgrootmoeder. De koffer maakte de reis Amerika-België mee. Mijn overgrootmoeder leefde sinds de jaren 50 in de U.S.A.

Walter J.


Amerikaanse atlas (1908) 

Mijn overgrootmoeder leefde sinds de jaren 50 in de U.S.A. Ik heb van haar een Amerikaanse atlas uit 1908 met daarin o.a. Eupen nog in Duitsland, Duitsland als een lappendeken met zijn kleine stadstaten en koninkrijkjes, geen Polen, de vele kolonies en havens in buitenlandse handen in India en China enz.

Walter J.


Symbool van erkentelijkheid 

Mijn erkenning in 2007 als “Meest verdienstelijkste Hasselaar” was voor mij een mijlpaal.
Vanaf mijn jeugd stond ik in de bres voor kwetsbaren en mensen met minder kansen in mijn omgeving en later ook ver daarbuiten. In 1995 hebben wij in café anoniem met een kleine kern van lotgenoten de feitelijke basis gelegd van een vereniging die jaren later zou uitgroeien tot de brug Hasselt vzw. Deze vereniging heeft als voornaamste doelstelling initiatieven te ontwikkelen voor kansarmen of mensen uit andere minderheidsgroepen. Elke dag opnieuw worden er bruggen gebouwd en trachten we de sociale cohesie te versterken bij maatschappelijk kwetsbaren. Mensen helpen, begeleiden en in contact brengen met elkaar lijkt eenvoudig maar in de praktijk is het tegendeel dikwijls het geval.
Waar ik aanvankelijk gestart ben met enkele lotgenoten zijn we ondertussen een vereniging geworden met een ledenbestand van bijna 180 gezinnen uit de regio Hasselt die ik allen onder mijn vleugels neem. Wij hebben in onze omgeving een sterk netwerk uitgebouwd en zijn ondertussen een vaste pijler is in het Hasselts lokaal sociaal beleid. Ook door de Vlaamse overheid kregen wij de erkenning van categorie 2 vereniging, waardoor wij decretaal de opdracht hebben andere verenigingen in onze regio te ondersteunen en samenwerking te stimuleren met de centra van algemeen welzijn en het opbouwwerk.
Ik ben er dan ook fier op dat ik mij kan kandidaat stellen als “Erfgoedkoningin” van de stad Hasselt. Het symbool van erkentelijkheid dat ik gekregen heb, in 2007, wil ik dan ook ter beschikking stellen voor deze actie.

Frieda C.

banner